Skip to Content

Villamos hálózatok regisztrációs mérése

Villamos hálózat regisztrációs mérése és a mérések elemzése

REGISZTRÁCIÓS MÉRÉS

A villamosenergia fogyasztók ellátása rendkívül fontos, mely a meglévő hálózat biztonságos üzemvitelével biztosítható.  A teljes hálózat energetikai feltérképezése, a villamos energia mennyiségek folyamatos figyelemmel kísérése és az igények rugalmas követése szintén hozzájárul a biztonságos működéshez.

 

A villamos hálózat, és a villamos berendezések élettartamának és üzembiztonságának növelése érdekében, bizonyos időközönként javasolt a hálózat paramétereinek regisztrációs mérése.
A mérés kiterjed a feszültség, az áram, az induktív és kapacitív meddõ teljesítményre valamint a fogyasztásra.
A hatékony energiagazdálkodásunk érdekében nélkülözhetetlen a villamos hálózatunk paramétereinek ismerete.

Az Elektro Controll Kft. egyéb szolgáltatásai mellett, villamos hálózatok regisztrációs mérését és elemzését végzi. 

Regisztrációs mérés

Mikor ajánlott regisztrációs méréssel ellenőrizni a hálózatot?

 - ha a villamos rendszeren furcsa jelenségek tapasztalhatók

 - ha a kábelek kis terhelés ellenére is túlmelegednek

 - ha a vezérlés egyik pillanatról a másikra megmagyarázhatatlan működést eredményez

 - ha a használathoz képest túl magas a villanyszámla

A villamos hálózat – ideértve az épületen belüli hálózatok – üzemeltetésén túl folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hálózat jellemzőit. Az alábbi rendellenességek a villamos hálózat, és a villamos berendezések élettartamának csökkenéséhez, rosszabb esetben azok tönkremeneteléhez vezethetnek.

      - túlterhelések, túlmelegedések

      - aszimmetrikus terhelések

      - feszültségszint ingadozások, szabványon kívüli feszültségtartományok

      - alacsony teljesítménytényező érték

      - a felharmonikusok szabványt meghaladó értékei

A hálózat optimális szinten történő üzemeltetése révén a villamos fogyasztás kézben tartható, miközben a fajlagos villamos energia költség az elérhető legkisebb szinten marad.

A villamos üzembiztonság és a villamos hálózat zökkenőmentes üzemeltetése érdekében minden főelosztói leágazást évente minimálisan egy alkalommal célszerű regisztrációs méréssel dokumentálni.

Váratlan rendellenesség esetén – a szabvány előírásainak megfelelően – a méréseket a rendellenesség elhárításáig kell végezni.

Figyelem!

Rendkívüli esemény esetén a hálózat ismételt üzembe helyezése mérési adatok hiányában, napokat-heteket is késhet. Az így keletkező kár a mérés költségeinek akár több tíz-, több százszorosa is lehet.

Amennyiben a villamos hálózatról, az energetikai rendszerről nem állnak rendelkezésre adatok, a biztonságos

üzemeltetés nem megoldott. Bármely rendellenesség esetén a villamos energia ellátás kieséséből komoly anyagi és nem utolsó sorban erkölcsi kár keletkezhet.  Az üzemviteli kiesés megakadályozása, illetve lehető legrövidebb időre való csökkentése mind anyagi, mind erkölcsi szempontból kiemelt jelentőségű. Azonfelül

a villamos paraméterek, adatok megszerzése nélkül a szabvány előírásainak sem lehet eleget tenni.

A MEGOLDÁS A REGISZTRÁCIÓS MÉRÉS!

A mérések során az alábbi villamos paramétereket mérjük és regisztráljuk:

      - feszültség (min, periódusa átlagolt, max)

      - áram (min, periódusa átlagolt, max)

      - hatásos teljesítmény

      - induktív és kapacitív meddő teljesítmény

      - hatásos fogyasztás

      - induktív és kapacitív meddő fogyasztás

      - cos fi

      - frekvencia

      - felharmonikusok

A mérési adatok értékelése során azonnal láthatóvá válnak a problémás részek, így a megelőző tevékenység egyszerűbben tervezhető és végrehajtható, illetve alapja lehet a hatékony energiagazdálkodásnak.